tsocks

tsocks

uloga tsocks-a je omogućiti aplikacijama koje nisu svjesne SOCKS-a (npr. telnet, ssh, ftp itd.) korištenje SOCKS proxyja bez ikakvih izmjena.
uloga tsocks-a je omogućiti aplikacijama koje nisu svjesne SOCKS-a (npr. telnet, ssh, ftp itd.) korištenje SOCKS proxyja bez ikakvih izmjena.To čini presrećujući pozive aplikacija koje uspostavljaju mrežne veze i pregovarajući ih preko SOCKS poslužitelja po potrebi.
tsocks

Alternativa tsocksu za sve platforme s bilo kojom licencom

Proxychains

Proxychains

O alatu proxychains: * To je proxyfier.* Najnovija inačica: 3.1 * Namjenski OS: Linux i ostali Unicesi.