Puran Service Manager

Puran Service Manager

Puran Service Manager besplatan je uslužni program koji vam može pomoći da omogućite / onemogućite Windows usluge.Možete kliknuti i zaustaviti bilo koju uslugu u kliku.
Puran Service Manager besplatan je uslužni program koji vam može pomoći da omogućite / onemogućite Windows usluge.Možete kliknuti i zaustaviti bilo koju uslugu u kliku.
puran-service-manager

Alternativa Puran Service Manageru za sve platforme s bilo kojom licencom

ServiceMon

ServiceMon

ServiceMon je samostalni, proširivi, alat za praćenje usluga u stvarnom vremenu za Windows napisan u .NET