gnome-logs

gnome-logs

Gnome Logs je Gtk preglednik za sistemski časopis.
Gnome Logs je Gtk preglednik za sistemski časopis.
gnome-logs

Alternativa gnome-logsu za Linux

slit

slit

Moderni dojavljivač za pregled trupaca dobiva više od većine za manje vremena.
tail

tail

Alat naredbenog retka za ispis zadnjeg dijela datoteka.