BlueLife Hosts Editor

BlueLife Hosts Editor

BlueLife Hosts Editor je prijenosni besplatni uređivač datoteka datoteka s domaćinima i omogućava vam jednostavno dodavanje / brisanje, blokiranje i ažuriranje imena domena u datoteci domaćina.
BlueLife Hosts Editor je prijenosni besplatni uređivač datoteka datoteka s domaćinima i omogućava vam jednostavno dodavanje / brisanje, blokiranje i ažuriranje imena domena u datoteci domaćina.
bluelifehosts-editor

Kategorije

Alternativa BlueLife Hosts Editoru za sve platforme s bilo kojom licencom

HostsMan

HostsMan

HostsMan je besplatni program za upravljanje datotekama i uređivač datoteka.Ugrađeni program za ažuriranje datoteka s domaćinimaOmogući / Onemogući datoteku domaćinaUgrađeni uređivač domaćina
Hosts Editor

Hosts Editor

Hosts Editor je mala aplikacija za uređivanje sustava Windows Hosts file.Now možete lako dodati nove čvorove, bez ručnog uređivanja.
Auto Hosts

Auto Hosts

Automatizirajte ažuriranja datoteka domaćinima na Linuxu i MacOS-u.Blokirajte telemetriju Firefoxa, Googleova pretraga i web tragače u korijenu.